Фирма ТЕРАСИСТ ООД се занимава със строително-монтажни дейности от 2011 година.

ТЕРАСИСТ ООД извършва строителство, изграждане и ремонт на пътища, обществени и административни сгради, ВиК и електро инсталации. Фирмата е завършвала обекти свързани с благоустрояване на междублокови пространства, възстановяване на улици, изграждане на ВиК и електро инсталации и други.

Фирмата разполага със собствен парк със строителна механизация и опитен персонал, който работи с тях. ТЕРАСИСТ ООД предлага извършването на изкопни работи, както и възможност за договаряне на отдаване на машини под наем.

През годните, в които фирма ТЕРАСИСТ ООД се занимава със строително-монтажни дейности, е доказала своя професионализъм и стремеж да предлага винаги качествени продукти и услуги на своите клиенти. Фирмата разбира задължението си да осигури устойчив растеж, като се старае положително да мотивира своя персонал и да намали ефектите от взаимодействието си върху околната среда.

Политика по качеството, околната среда и  здраве и безопасност при работа.